Infrastruktura Inwestycje Pomorze

Plan inwestycji w nowe elektryczne pociągi na Pomorzu

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o wprowadzeniu innowacyjnej zmiany w lokalnym transporcie pasażerskim. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, planuje przeznaczyć budżet przekraczający 500 milionów złotych na modernizację taboru. Strategia ta ma na celu zakup nowoczesnych pociągów z napędem elektrycznym, które rocznie będą obsługiwać ponad 15,6 miliona podróżujących.

Decyzja o finansowaniu tego przedsięwzięcia została oficjalnie zatwierdzona przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Szacowany koszt całego projektu wynosi ponad 858 milionów złotych, z czego znaczącą część, czyli ponad 523 miliony złotych, stanowią fundusze pozyskane z Unii Europejskiej. To właśnie one będą głównym źródłem finansowania inwestycji.

Projekt przewiduje zakup dwudziestu trzech nowych składów kolejowych z napędem elektrycznym. Zgodnie z planem, premierowy wyjazd tych pociągów na tory Pomorza powinien nastąpić najpóźniej do końca sierpnia 2026 roku. Obecna flota odpowiedzialna za lokalny transport pasażerski jest stosunkowo stara – jej przeciętny wiek przekracza 27 lat, a najstarszy eksploatowany skład ma już 53 lata.

Similar Posts