Aktualności

Opublikowane wyniki wyborów do Senatu w województwie pomorskim

Obecnie dokonywane jest podliczanie głosów oddanych podczas wyborów do Senatu, które odbyły się w jednomandatowych okręgach wyborczych. Analiza wcześniejszych rezultatów sugeruje, że reprezentantami województwa pomorskiego w nadchodzącej kadencji będą kandydaci opozycji, którzy ubiegali się o miejsca na listach Paktu Senackiego.

W przypadku wyborów do Senatu, jest to proces typowo większościowy, a więc różniący się od tego stosowanego podczas wyborów do Sejmu. W sumie mamy 100 jednomandatowych okręgów wyborczych, gdzie z reguły zwycięża ten kandydat, który zdobył największy procent poparcia. Po sprawdzeniu prawie wszystkich głosów przez obwodowe komisje wyborcze, można zauważyć, że Pomorzanie ponownie powierzyli sześć mandatów przedstawicielom opozycji.

Jednym z tych szczęśliwców będzie Leszek Czarnobaj, który po raz czwarty obejmie funkcję senatora. Podobny sukces osiągnął również Kazimierz Kleina, który zostanie senatorem po raz szósty. Cała ta sytuacja pokazuje znaczące poparcie dla opozycji w tym regionie.

Similar Posts