Aktualności Inwestycje

Tworzenie partnerstwa dla ekologicznych innowacji w instytucjach kultury, nauki i edukacji na terenie Trójmiasta i Pomorza

Stało się faktem, że sieć partnerska skupiająca się na ekologicznych innowacjach w placówkach kultury, edukacji i nauki z Trójmiasta i Pomorza została oficjalnie ustanowiona. W chwili powstania, sieć składała się z 21 podmiotów, choć projekt ma charakter otwarty do dalszych członków. List intencyjny potwierdzający ich współpracę został podpisany 8 maja 2024 roku, co stanowi wynik rocznej wymiany doświadczeń i pomysłów między tymi instytucjami. Jednym z głównych założeń tej inicjatywy jest rozwijanie społecznej świadomości na temat wpływu ludzi na nasze wspólne dziedzictwo naturalne.

Marta Szadowiak, reprezentująca Goykę 3 Art Inkubator i Bartosz Rief z Europejskiego Centrum Solidarności, jako inicjatorzy projektu, jednogłośnie podkreślają: „Nasza sieć jest otwarta i partnerska”. Wzywają oni do przyłączenia się do tego przedsięwzięcia przedstawicieli i przedstawicielek różnych instytucji i organizacji działających w obszarach kultury, edukacji i nauki na terenie Trójmiasta i Pomorza.

Sieć nie tylko koncentruje się na edukacji wzajemnej między członkami, ale również promuje tworzenie ekologicznych rozwiązań w zakresie organizacji wydarzeń, wprowadzanie proekologicznego modelu funkcjonowania instytucji oraz inicjowanie wspólnych programów. Efektem tych działań, poza wprowadzaniem zmian wewnątrz instytucji, będzie rozwijanie społecznej świadomości na temat wpływu człowieka na wspólne dziedzictwo naturalne i angażowanie społeczności do współpracy na rzecz ekologicznych zmian.

Similar Posts