Aktualności Infrastruktura Inwestycje

Pierwsza w Polsce Elektrownia Jądrowa powstanie na Pomorzu

Informacja o decyzji Dariusza Drelicha, wojewody pomorskiego, dotyczącej lokalizacji pierwszego w Polsce obiektu energetyki jądrowej, została umieszczona na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Zgodnie z tą decyzją, teren gminy Choczewo zostanie przekształcony dla potrzeb budowy elektrowni jądrowej, która będzie miała moc elektryczną do 3750 MWe.

Serwis sieciowy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku udostępnił informacje, zgodnie z którymi Dariusz Drelich, pełniący funkcję wojewody pomorskiego, podjął decyzję o lokalizacji inwestycji mającej na celu stworzenie obiektu energetyki jądrowej.

Warto przypomnieć, że to przedsięwzięcie uzyskało kluczową decyzję ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska w lipcu bieżącego roku. Oznacza to, że planowany projekt jest w pełni zgodny z interesem publicznym i jest częścią polityki energetycznej prowadzonej przez państwo.

W sierpniu tego roku, spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) zwróciła się do wojewody pomorskiego z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Taka decyzja upoważnia PEJ do korzystania z niezbędnego terenu dla realizacji inwestycji, zarówno na lądzie, jak i na morzu. Wskazuje również konkretne nieruchomości, które zostaną uwzględnione w ramach projektu, a także określa warunki realizacji inwestycji, włączając aspekty techniczne, ochrony środowiska, przeciwdziałania pożarom.

Similar Posts