Aktualności

Elektrownia jądrowa w Lubiatowie-Kopalinie: Decyzja o lokalizacji dla Polskich Elektrowni Jądrowych

Polskie Elektrownie Jądrowe, spółka w pełni należąca do Skarbu Państwa, uzyskały zielone światło do dysponowania wybranym terenem celem realizacji prac przygotowawczych, a następnie budowy i eksploatacji elektrowni atomowej. Ta decyzja umożliwiła firmie dalsze działania na rzecz rozwoju energetyki jądrowej.

Decyzja ta szczegółowo definiuje granice terytorialne tej strategicznej inwestycji, obejmując obszary lądowe i morskie. Dodatkowo, określa ona konkretne warunki, jakie muszą zostać spełnione podczas realizacji przedsięwzięcia. Wśród nich znajdują się aspekty techniczne, związane z ochroną środowiska i dziedzictwa kulturowego, a także zabezpieczenia przeciwpożarowe. PEJ, jako inwestor tego projektu, będzie również pełniła rolę operatora elektrowni po jej uruchomieniu.

Działki w miejscowości Lubiatowo-Kopalino zostały wybrane jako główne miejsce inwestycji przez spółkę już w roku 2021. Wybór ten wynikał z idealnej równowagi między ochroną środowiska naturalnego, korzyściami społeczno-gospodarczymi dla regionu i gwarancją bezpieczeństwa jądrowego.

Similar Posts