Aktualności Infrastruktura Pomorze

Pomorskie koleje najefektywniej wykorzystane w Polsce według rocznego raportu UTK. Sopot liderem per capita

Zgodnie z najświeższym opracowaniem Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) za 2022 rok, region Pomorza wyróżnia się na tle całego kraju jako ten, gdzie tory kolejowe są najbardziej efektywnie eksploatowane. Co więcej, Sopot jest miastem z najwyższym wskaźnikiem korzystania z kolei na jednego obywatela.

Mimo iż statystyki te mogą być nieco zniekształcone dla tak popularnych miejscowości turystycznych jak Sopot – gdzie liczba korzystających z pociągów niekoniecznie odzwierciedla regularne użycie przez lokalnych mieszkańców – podkreślają one jednak istotne znaczenie transportu kolejowego jako kluczowego elementu systemu publicznego przewozu pasażerskiego.

Spośród innych powiatów, które wykazały się wysokim wskaźnikiem korzystania z kolei per capita, warto wymienić Gdynię, Skierniewice oraz powiat grodziski. Wszystkie one przekroczyły pułap 100 podróży na jednego mieszkańca w ciągu roku, co jasno dowodzi dużego zainteresowania transportem kolejowym w tych regionach.

Jednak pomimo rosnącej popularności kolejnictwa, UTK zauważa, że nadal istnieją powiaty, w których dostęp do tego typu transportu jest ograniczony lub wręcz niemożliwy. Z analizy danych wynika, że aż w 43 z 380 powiatów nie zatrzymują się żadne pociągi. Sytuacja ta wpływa na to, że blisko 2,3 mln Polaków nie ma dostępu do transportu kolejowego.

Similar Posts