Aktualności Pomorze

Dariusz Chmielewski ponownie na czele konserwacji zabytków w województwie pomorskim

Poniedziałkowy dzień przyniósł nowe informacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska, powierzyła Dariuszowi Chmielewskiemu funkcję wojewódzkiego konserwatora zabytków. Chmielewski ma ambicje, aby poprawić organizację pracy w urzędzie, co powinno przyczynić się do bardziej efektywnego wykonania powierzonych mu obowiązków.

Chmielewski jest postacią dobrze znaną w środowisku konserwatorskim na Pomorzu – pełnił bowiem to samo stanowisko w latach 2012-2016. Jego edukacja również nawiązuje do dziedziny, którą obecnie zarządza – jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył tam Wydział Sztuk Pięknych, specjalizując się w ochronie dóbr kultury w zakresie konserwatorstwa.

Jego kariera zawodowa była skupiona wokół zadania ochrony naszego dziedzictwa kulturalnego. Pracował na stanowisku inspektora wojewódzkiego w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków w Toruniu. Doświadczenie zdobywał także w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, pracując w biurze miejskiego konserwatora zabytków. Na swoim koncie ma również funkcję pełnomocnika prezydenta Gdańska ds. odbudowy kościoła św. Katarzyny, który został znacząco uszkodzony w wyniku pożaru.

Similar Posts