Infrastruktura Inwestycje

Przetarg na modernizację linii kolejowych anulowany z powodu błędów w dokumentach

Postępowanie przetargowe dotyczące prac modernizacyjnych na liniach kolejowych numer 201 i 214, prowadzących odpowiednio z Kościerzyny do Somonina i z Somonina do Kartuz, zostało unieważnione przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Powodem tej decyzji były błędy w dokumentach przetargowych. Mimo to, przedstawiciele PKP PLK podkreślają, że anulowanie przetargu nie wpłynie na termin zakończenia projektu.

Ryszard Świlski, senator Rzeczypospolitej Polskiej, odnosi się do tego wydarzenia z krytyką, komentując: „To już dawno przestało być śmieszne”.

Jednym z założeń PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest modernizacja linii kolejowej nr 201, prowadzącej od Maksymilianowa przez Kościerzynę aż do Gdyni. W ten sposób chcą poprawić komunikację między Kaszubami a Trójmiastem oraz Bydgoszczą. Niedawno rozstrzygnięto pierwszy z siedmiu przetargów na prace przy dwóch odcinkach tych linii – Kościerzyna – Somonino i Somonino – Kartuzy (linia nr 214). Niestety, w dokumentach przetargowych znaleziono błędy.

Przemysław Zieliński, przedstawiciel zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., informuje: „Na etapie oceny ofert przetargowych, PLK S.A. zauważyło, że dokumenty udostępnione podczas procedury przetargowej zawierają błędy”. Dodatkowo, zapewnia, że nie było możliwe wcześniejsze wykrycie i poprawienie tych błędów. Dokumenty zostały sporządzone na zlecenie PLK S.A. przez biuro projektowe, które w czasie odbioru zapewniało o ich prawidłowości i spójności. Obecnie trwa postępowanie mające na celu ustalenie przyczyn tych nieprawidłowości i opracowanie planu naprawczego.

Similar Posts