Aktualności Infrastruktura Inwestycje

Zmiana technologii nawierzchni na odcinkach drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim

W kontekście inwestycji drogowych na terenie województwa pomorskiego, zupełnie nowym rozwiązaniem jest zastosowanie betonu cementowego jako materiału do budowy nawierzchni dwóch odcinków drogi ekspresowej S6. Konkretnie dotyczy to odcinków między Słupskiem a Bobrownikami oraz Bobrownikami a Skórowem. Wykonawcy tych inwestycji podjęli decyzję o wykorzystaniu tego rodzaju nawierzchni, co stanowi wyjątek w praktykach stosowanych w ostatnich latach – stwierdziła GDDKiA.

Przypomnijmy, że od roku 2019 na mocy umów zawieranych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), wykonawcy mają prawo samodzielnie decydować o technologii, w której zostanie zrealizowana nawierzchnia drogi. Do tej pory, z analizy wcześniejszych projektów wynikało, że częściej wykorzystywano nawierzchnię bitumiczną. Jednakże, w przypadku wspomnianych dwóch odcinków drogi S6, firma budująca zdecydowała się na innowacyjne rozwiązanie – użycie betonu cementowego jako surowca do budowy nawierzchni.

Similar Posts